شعبه مرکزی

 • کوکیتلام
  خیابان لینکلن، پلاک 3030 شمارهA 114
 • 3166 945 604 1+
  9193 899 778 1+ (موبایل)
 • دوشنبه تا جمعه
  10:00 - 17:00
  شنبه
  10:00 - 15:00
  یکشنبه و تعطیلات رسمی
  تعطیل

شعبه نورت ونکوور

 • کپیلانو مال واحد 88
 • 3188 945 604 1+
  9193 899 778 1+ (موبایل)
 • دوشنبه تا جمعه
  10:00 - 15:00
  شنبه
  10:00 - 14:00
  یکشنبه و تعطیلات رسمی
  تعطیل

صرافی عطار در تهران

 • تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، برج تجاری ملت، طبقه اول، واحد 61
  کد پستی: 1967713196
 • 22653515 - 22653516
  22653517
 • 22653518

بر اساس آیین نامه مصوب بانک مرکزی

 

سرمایه ثبتی: 40.000.000.000 ریال

تضمین بانکی: 20.000.000.000 ریال