امیر حسین توفیق

فوق لیسانس توسعه شبکه و لیسانس معدن و دارای ۱۸ سال دانش تخصصی در زمینه قوانین  و امور مهاجرت به کانادا و مشاور قانونی دولت کانادا در زمینه امور مهاجرتی است. ایشان همچنین ۱۴ سال سابقه کاری مستقیم در  صنایع فولاد داشته و به عنوان مدیر برنامه ریزی تولید و خرید  با بزرگترین شرکتهای صنایع فولاد ایران همکاری داشته است. ایشان همچنین  ممیز ایزو سری ۹۰۰۱  و ۱۴۰۰۱ و مدیریت بهداشت و ایمنیOHSAS18001 بوده و همچنین عضو اتحادیه ها و انجمنهای مختلف از جمله ICCRC ، انجمن کامپیوتر انگلستان، سازمان نظام مهندسی معدن ایران است.

WPS Performance Station оптимизация пкдобыча криптовалюты 2017в каком случае директ оптимизирует цену клика