اکبر آدی گوزل

25سال  سابقه اجرایی در مدیریت صنعتی ، دارای لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس مهندسی صنایع ، تخصص ایشان در طراحی ، راه اندازی ، پیاده سازی و توسعه صنایع است. از تجارب عمده ایشان علاوه بر مدیریت صنایع مختلف ، مشاوره به صنایع جهت برطرف کردن مشکلات از جمله مشکلات تولیدی ، فنی و بازار است. ایشان عضویت در انجمن ها ی مختلف از جمله انجمن مدیران صنایع ایران ، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، خانه صنعت ومعدن ایران و نظام مهندسی ساختمان ایران است .

Президент Федерации футболаподбор семантического ядра яндексбосоножки на платформе купить украина