غلامرضا میرکی

دکترای تخصصی مدیریت ایمنی و محیط زیست، فوق لیسانس شیمی و آلودگی دریا ، لیسانس شیمی کاربردی و بیست و سه سال تجربه کاری درزمینه های تخصصی و مدیریت بیش از 100 پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه های توسعه پایدار ، مدیریت محیط زیست و مدیریت آلاینده ها و ایمنی غذایی پشتوانه ایشان است. همکاری مستقیم در سه پروژه بین المللی با سازمان ملل و تدوین 8 استاندارد ملی ایران و شرکت در 30 نشست بین المللی تخصصی به نمایندگی از ایران جزوی از موارد کاری ایشان است. تاثیرگذاری ایشان در تدوین قانون ملی مدیریت پسماند و تدوین آیین نامه ئاجرایی این قانون به عنوان فرد اصلی و همچنین همکاری مستقیم ایشان د ر تدوین قوانین برنامه های پنجساله سوم و چهارم و پنجم از دیگر موارد قابل ذکر است. ایشان دبیری 8 همایش ملی در خصوص کشاورزی پایدار و محیط زیست را عهده دار بوده مصاحبه های تاثیرگذاری در خصوص مباحث تخصصی آلاینده ها و مدیریت محیط زیست و شیلات با شبکه های بین المللی داشته اند. ایشان ممیز دوره های ایزو 14000 و 22000 بوده و نخصص ایزو14040 ارزیابی چرخه حیات را از سازمان بین المللی استاندارد کسب کرده اند.

Павелко Андрей посудный центр пермьtravel to sochi russia